Akınsoft’un ticari yazılımlarında Satış & Eğitim & Teknik Destek konularında müşterilerine yardımcı oluyor.

Akınsoft, 1995 yılında kurulan ve Türkiye merkezli bir yazılım geliştirme şirketidir. Geniş bir ürün gamıyla, muhasebe, finans, üretim, satış ve insan kaynakları gibi çok çeşitli iş kollarına yönelik yazılım çözümleri sunmaktadır. Şirket, eğitim, otelcilik ve perakende gibi sektörlere de özelleştirilmiş yazılım çözümleri sağlayarak, KOBİ’lerden büyük ölçekli işletmelere kadar uzanan geniş bir müşteri kitlesine hitap etmektedir. Yenilikçi yaklaşımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile öne çıkan Akınsoft, Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Programlarımız

Wolwox ERP

Wolwox ERP, işletmelerin kaynak planlama süreçlerine yönelik kapsamlı bir yazılım çözümü olarak tasarlanmıştır. “Enterprise Resource Planning” (Kurumsal Kaynak Planlaması) kavramını temsil eden bu sistem, finans, muhasebe, satış, satın alma ve stok yönetimi gibi çeşitli iş süreçlerini entegre ederek yönetilmesine olanak tanır. Tek bir platform üzerinden bu işlevlerin birleştirilmesiyle, Wolwox ERP, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırma, süreçleri daha etkin bir şekilde optimize etme ve daha bilinçli karar alma süreçlerini destekleme hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Akınsoft Restoran Yazılımı

Volxow Restoran Yazılımı, restoran sektörüne özel olarak tasarlanmış, kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Bu sistem, restoranların günlük operasyonlarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayarak, operasyonel verimliliği maksimize etme amacı güder. Masa yönetimi, sipariş işlemleri, stok kontrolü, personel yönetimi ve finansal işlemler gibi restoran işletmelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış fonksiyonlar sunar. Volxow Restoran Yazılımı, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırma, maliyetleri etkin bir şekilde yönetme ve işletme performansını iyileştirme gibi stratejik hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Sektörel Yazılımlar

Sektörel yazılımlar, spesifik endüstri veya sektörlere yönelik özelleştirilmiş yazılım çözümleri olarak tanımlanır. Bu tür yazılımlar, belirli bir sektörde faaliyet gösteren işletmelerin özgün ihtiyaçlarını karşılamak üzere detaylı bir şekilde tasarlanmıştır, böylece iş süreçlerinin optimizasyonuna katkıda bulunurlar. Restoran yönetimi, otel yönetimi ve medikal alanlar gibi çeşitli sektörler için özel olarak geliştirilen bu yazılımlar, sektör spesifik özellikler ve modüller içererek işletmelerin faaliyetlerini daha verimli, doğru ve etkin bir biçimde sürdürmelerine imkan tanır. Sektörel yazılımlar, bu özelleştirilmiş yaklaşımlarıyla, işletmelerin sektörün gereksinimleri doğrultusunda üst düzey performans sergilemelerine olanak sağlar.

MRP II

Akinsoft Wolvox MRP 2, üretim odaklı işletmeler için özel olarak geliştirilmiş, entegre bir yazılım çözümüdür. Bu sistem, üretim süreçlerinin efektif bir şekilde yönetilmesi amacıyla tasarlanmış olup, üretim planlaması, stok yönetimi, satın alma işlemleri, kapasite planlaması ve finansal yönetim gibi çok çeşitli fonksiyonları kapsamlı bir platform üzerinde birleştirir. Wolvox MRP 2’nin sunduğu bu entegre yönetim çözümü, işletmelerin üretim süreçlerini optimize etmelerine, kaynakları daha etkin kullanmalarına ve dolayısıyla genel işletme performansını iyileştirmelerine imkan tanır. Akinsoft tarafından geliştirilen bu yazılım, işletmelere üretim süreçlerinde üst düzey kontrol ve karar verme süreçlerinde gelişmiş optimizasyon fırsatları sunar.

AKINSOFT HIZLI SATIŞ

Akinsoft Hızlı Satış, işletmeler için özel olarak geliştirilen, satış süreçlerini optimize ederek verimliliği artırmayı hedefleyen bir yazılım çözümüdür. Perakende satış noktaları için tasarlanan bu sistem, ürün satışlarını, stok yönetimini ve müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetme imkanı sunar. İleri düzey satış raporlama ve analiz özellikleriyle donatılmış olan Hızlı Satış, işletmelerin satış performanslarını detaylı bir şekilde analiz etmelerine ve buna göre stratejik kararlar alabilmelerine olanak tanır. Bu yazılım, satış operasyonlarının hızlandırılmasına ve müşteri memnuniyetinin maksimize edilmesine katkıda bulunarak, işletmelerin pazardaki rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur.

Uzaktan / Yerinde Destek

Teknik Servis & Bakım

Program Eğitimi

Yazılım Kurulum

Yazılım kurulumu ve entegrasyon süreci, işletmelerin seçmiş oldukları yazılımları etkin bir şekilde implemente etmeleri ve var olan sistemleriyle harmonik bir entegrasyon sağlamaları için hayati önem taşır. Bu süreç, işletmenin genel verimliliğini maksimize etmek, iş süreçlerini daha etkili bir biçimde düzenlemek ve bilgi yönetimini optimize etmek açısından kritik bir role sahiptir. Profesyonel bir yaklaşımla yönetildiğinde, bu süreç işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir katalizör işlevi görür, böylece operasyonel mükemmelliği destekler ve iş süreçlerinde sürekli iyileştirmeler sağlar. İşte bu konuda kısa bir bilgi:

  1. Yazılım Kurulumu: Yazılım Kurulum Süreci, bir işletmenin belirlenen ihtiyaçlarına tam uyum sağlayacak şekilde, seçilen yazılımın hassasiyetle kurulmasını ve konfigüre edilmesini ifade eder. Bu kritik aşamada, yazılımın özgün gereksinimlerinin titizlikle karşılanması, gereken ayarların özenle yapılandırılması ve sistemin sorunsuz bir şekilde operasyonel hale getirilmesi süreçleri yer alır. Bu yaklaşım, yazılımın işletme içindeki entegrasyonunun ve kullanımının maksimum verimlilikle gerçekleşmesini sağlayarak, temel iş akışlarının etkinliğini artırır ve operasyonel sürekliliği destekler.
  2. Entegrasyon: Entegrasyon Süreci, işletmelerin mevcut altyapıları ile yeni tercih edilen yazılım sistemlerinin harmonik ve uyumlu bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan stratejik bir yönetim faaliyetidir. Bu önemli adımda, halihazırda kullanımda olan veri tabanları, çeşitli uygulamalar ve iş süreçleri, yeni seçilen yazılım çözümüyle bütünleşik bir yapıda entegre edilir. Gerçekleştirilen bu entegrasyon, veri akışının sorunsuz bir şekilde yönetilmesini ve işletmenin genel verimliliğinin önemli ölçüde artırılmasını mümkün kılar. Bu süreç, işletmelerin teknolojik yeteneklerini genişleterek, daha dinamik ve esnek bir operasyonel yapı inşa etmelerine olanak tanır.
  3. Test ve Doğrulama: Test ve Doğrulama Fazı, yazılım kurulumu ve entegrasyon süreçlerinin ardından, sistemlerin beklenen performans ve fonksiyonellik kriterlerine uygun şekilde çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için kritik öneme sahip bir aşamadır. Bu süreçte, sistemlerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi, potansiyel aksaklıkların ve hataların proaktif bir biçimde tespit edilmesi ve gerekli düzeltici işlemlerin yapılması yer alır. Test ve doğrulama faaliyetleri, yazılımın ve entegre edilen sistemlerin işletme gereksinimlerini tam olarak karşıladığını doğrulamak amacıyla yürütülür. Bu metodik yaklaşım, işletmelerin teknolojik altyapılarının sağlamlığını ve güvenilirliğini artırarak, iş süreçlerinde beklenmeyen kesintilere karşı dayanıklılığı güçlendirir.
  4. Kullanıcı Eğitimi: Kullanıcı Eğitim Programları, yeni kurulan yazılım çözümlerinin etkin ve verimli kullanımını temin etmek amacıyla hayata geçirilen, stratejik öneme sahip bir gelişim sürecidir. Bu programlar, işletme personelinin, yazılımın tüm özelliklerinden tam olarak faydalanabilmesi ve bu araçları iş süreçlerine uygun şekilde entegre edebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Derinlemesine bilgi transferi ve pratik uygulama seansları içeren bu eğitimler, çalışanların yazılım üzerinde yüksek yeterlilik kazanmalarını sağlar, bu da işletmenin genel performansının ve operasyonel verimliliğinin artmasına katkıda bulunur. Kullanıcı eğitim programlarının başarılı bir şekilde uygulanması, teknolojik dönüşüm süreçlerindeki başarıyı garantileyen temel faktörlerden biridir.
  5. Sürekli Destek ve Güncelleme: Sürekli Destek ve Güncelleme Hizmetleri, yazılım kurulumu ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından, yazılımın güvenlik ve performans standartlarını korumak ve işletmenin evrilen ihtiyaçlarıyla uyumlu kalmasını sağlamak amacıyla sunulur. Bu sürekli hizmetler, yazılım çözümlerinin zaman içindeki etkinliğini sürdürmesini garantileyerek, teknolojik altyapının güncel tehditlere karşı korunmasını ve iş süreçlerinin kesintisiz işlemesini sağlar. Bu yaklaşım, işletmelerin teknoloji yatırımlarından maksimum fayda sağlamasına ve dinamik piyasa koşullarına esnek bir şekilde adapte olmasına olanak tanır.

Bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi, işletmenin yazılımın sunduğu avantajlardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlar ve verimliliği artırır.

Telefon Numarası: 0242 317 05 55